# Name Time PointsDate
Nostalgic 01:18.59 164 26/08/2012