# Name Time PointsDate
FiZz 01:02.99 175 25/06/2016
Stiffen 01:06.05 93 29/05/2013
excessus 01:06.29 50 06/05/2012
4. tOni 01:07.76 18 25/03/2012