# Name Map#1 Records Points Country
1351. TheFoxy. 0 1 1
1352. Taipez 0 1 1 Sweden
1353. Pitsu 0 1 1 Estonia
1354. svegmaister 0 1 1 Estonia
1355. Gidropon 0 1 1 Estonia
1356. Perran<3 0 1 1 Sweden