# Name Time PointsDate
76. KOIRA 00:51.22 2 11/09/2014
77. VetarN 00:55.73 2 20/10/2013
78. Zynzer 01:25.64 2 08/11/2013