# Name Time PointsDate
FiZz #Zero-Gravity 01:03.35 240 09/06/2016
TROLLE 01:06.12 170 09/06/2016
twitch_kaapo2 01:11.46 128 09/06/2016
4. Fibergu [high.society^] 01:15.39 89 24/12/2016
5. 2kg siika 01:20.05 78 10/06/2016
6. leffe 01:24.56 70 16/02/2017
7. Klezzy 01:40.16 65 06/06/2016
8. Asker 01:41.16 64 07/06/2016