# Name Time PointsDate
FleeX 00:08.84 101 01/01/2000