# Name Time PointsDate
FleeX 00:23.36 101 01/01/2000