# Name Time PointsDate
yoshida 00:25.27 101 01/01/2000