# Name Time PointsDate
FleeX 00:14.38 101 01/01/2000