# Name Time PointsDate
yoshida 00:14.62 101 01/01/2000