# Name Time PointsDate
Insane 00:15.27 101 01/01/2000