# Name Time PointsDate
FleeX 00:09.64 101 01/01/2000