# Name Time PointsDate
FleeX 00:17.91 101 01/01/2000