# Name Time PointsDate
FleeX 00:21.32 101 01/01/2000