# Name Time PointsDate
FleeX 00:14.11 101 01/01/2000